مدیر مرکز
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری کلانشهر قم
فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم
432 بازدید این هفته
2070 بازدید هفته گذشته
580798 بازدید تا کنون